Trang chủ | Blog | Tin tức đồng hồ | Đồng hồ SEIKO kỷ niệm 100 năm thành lập

Đồng hồ SEIKO kỷ niệm 100 năm thành lập

Vào năm 1913, SEIKO đã tạo nên chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên của mình, chủ tịch của công ty gọi nó là Laurel. Nó không chỉ là đồng hồ đeo tay đầu tiên cho SEIKO, nhưng cũng là lần đầu tiên cho Nhật Bản và nó là khởi đầu của một truyền thống của sự đổi mới mà kết quả trực tiếp từ việc xác định của Kintaro Hattori rằng SEIKO sẽ luôn "đi trước một bước của phần còn lại".